Newton
 

Test::::NYHETSBREV januar 2009
 

"Newton-rom som læringsarena"

Underviser du i realfag og ønsker ny inspirasjon?


Høgskolen i Bodø planlegger i samarbeid med FIRST Scandinavia et nytt 10 poengs studie; "Newton-rom som læringsarena"

Kurset skal ta utgangspunkt i naturvitenskapelige arbeidsmetoder og utstyr som er i bruk i Newton-rommene. Som student vil du bli introdusert til de praktiske aktivitetene. Du vil få faglig oppdatering i relevant realfaglig og fagdidaktisk teoristoff. Du vil også få delta i undervisning i et Newton-rom.

Les mer om studiet her.