Newton
 
NYHETSBREV oktober 2009
 

Studieoppstart og Newton initiativ i Salten.Denne uken har Newton-studentene ved Høgskolen i Bodø hatt sin første samling. Studentene har blitt kjent med Newton-konseptet gjennom teoretisk innføring og mye praktisk arbeid i Newton-rommet i Bodø. Les mer herI Salten har Partnerskap Salten/Salten regionråd og RKK Indre Salten tatt initiativ til et prosjekt der målet er å etablere ett Newton-rom i hver av de 9 kommunene i Salten.

RKK ved Per Jon Olsen har prosjektledelsen. Fra før av har to av kommunene etablert Newton-rom og det finnes gode planer i flere kommuner. I arbeidet som nå er igangsatt er fokuset først og fremst rettet mot å forankre prosjektene hos alle skoleeierne. Les mer her