Newton
 
NYHETSBREV august 2010
 

Studiet ”Newton-rom som læringsarena” ved Høgskolen i Bodø skal tilbys igjen våren 2011


Underviser du i realfag og ønsker ny inspirasjon?

Kan spesialutviklede opplegg, avansert utstyr og spesialiserte Newton-lærere gjøre realfagene mer spennende for elevene, og dermed føre til økt læring? Bli kjent med Newton-konseptet for aktivitetsbasert læring.

Les mer her.