Newton
 
NYHETSBREV oktober 2010
 

Studiet "Newton-rom som læringsarena" har utvidet søknadsfrist!

Søknadsfristen er utvidet til 15. november!

Studiet tar utgangspunkt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) og kompetansemålene for det 13-årige utdanningsløp, med spesielt fokus på hovedområdene “Forskerspiren”, “Teknologi og design” og “Fenomener og stoffer” i naturfag, samt hovedområdet “Måling” i matematikk.

Studiet består av fire samlinger
á to dager våren 2011.

I studiet inngår forelesninger, demonstrasjoner, praktiske øvelser, oppgaver knyttet til praksisfeltet og selvstudium.

Studiested er Høgskolen i Bodø.

Les mer her: