Velkommen til Newton-rommene i Norge! Her gjøres realfagene tilgjengelige og praktisk rettet.
En plommesekklarve studeres, i modulen Salmo Salar i Newton-rommet i Gildeskål
Tre ivrige elever forsker på produksjon av elektrisk energi fra vind, i Newton-rommet i Stavanger.
To elever fra Newton-rommet i Gildeskål samler inn dyrearter de finner i fjæra.
Et vannreservoar monteres, i modulen produksjon av elektrisk energi fra vannkraft.
Deler av interiøret i Newton flight Academy i Bodø.
Storfint besøk i Newton-rommet i Harstad.
I energimodulen i Mosjøen mikroskoperer elevene tynnslip av bergarter fra oljereservoar.
I Newton-rommet i Sandnessjøen studerer elevene effekten av solceller.
Elever forsker på induksjon, magnetisme og elektrisitet.
Elever i Newton-rommet i Gildeskål studerer dyr og planter fra fjæresonen.
Elever arbeider med modulen roboter og matematikk, her testes roboten de har programmert.
Deler av interiøret på lab-en i Newton-rommet ved Norsk Oljemuseum i Stavanger.
Elever måler kraft fra en dampturbin i modulen fossile brensler.
Elever måler avstand og vurderer om de må endre noe i programmeringen av roboten.
Elever diskuterer hvordan oppdrift fungerer på Newton Flight Academy i Bodø.
Arbeidsstasjonene i Newton-rommet ved Norsk Oljemuseum.
Velkommen til Newton-rommene i Norge! Her gjøres realfagene tilgjengelige og praktisk rettet.
Åpning av Newton-rom i Flora kommune
Fredag 6. oktober var det offisiell åpning av Flora kommunes Newton-rom i Florø sentrum.
Åpning av Mineralmodul i Newton Sørfold
31. august var det høytidelig åpning av Mineral-modulen ”Den moderne steinalder. Digital jakt på mineraler».
Vi inviterer til Newton nettverkssamling!
Newton nettverkssamling 23. og 24. oktober
Mineralmodul piloteres i Sørfold.
I løpet av skoleåret 2016/17 har Newton Sørfold arbeidet med utviklingen av en Newton Mineralmodul. Sist fredag var det klart for utprøving med elever. Klassen hadde gjort et forarbeid på skolen før de kom til Newton-rommet. Her er et utdrag fra Newton-lærer Bjørnar Pettersens egen beskrivelse av utprøvingen:
Nytt Newton-rom i Verdal er åpnet
Tirsdag 6. juni var det offisiell åpning av det nye Newton-rommet i Verdal.
Arbeidet med Newton Flora er i gang
Nå er arbeidet med å etablere Newton-rom i Florø godt i gang. Det er mange aktører som tar del i dette prosjektet, og målet er at det skal være drift i rommet i løpet av høsten.
To flotte kursdager i Stjørdal
27. og 28. mars tok Newton-rommet i Stjørdal i mot 25 deltakere fra 17 ulike Newton-rom. Årets tema var utforskende arbeidsmåter.
Kjemimodul godkjent!
Newton Larviks kjemimodul "Rent vann til folket" er nå tilgjengelig i Newton-modul biblioteket.
Nå er planlegging av Newton-rom i Ålesund igangsatt!
Sparebanken Møre har satt av 5 millioner kroner til etablering av et Newton-rom ved Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund.
Kurs for Newton-nettverket 27. og 28. mars
Denne gangen skal vi besøke Newton-rommet i Stjørdal. Newton-rommet er lokalisert i Kimen kulturhus i sentrum av Stjørdal i Nord-Trøndelag. Påmeldingsfrist er 6. mars.