Velkommen til Newton-rommene i Norge! Her gjøres realfagene tilgjengelige og praktisk rettet.
En plommesekklarve studeres, i modulen Salmo Salar i Newton-rommet i Gildeskål
Her er tre ivrige elever som forsker på produksjon av elektrisk energi fra vind, i Newton-rommet i Stavanger.
To elever fra Newton-rommet i Gildeskål samler inn dyrearter de finner i fjæra.
Storfint besøk i Newton-rommet i Harstad.
I energimodulen i Mosjøen mikroskoperer elevene tynnslip av bergarter fra oljereservoar.
I Newton-rommet i Sandnessjøen studerer elevene effekten av solceller.
Elever i Newton-rommet i Gildeskål studerer dyr og planter fra fjæresonen.
Velkommen til Newton-rommene i Norge! Her gjøres realfagene tilgjengelige og praktisk rettet.
Premiere på Newton-modulen "Fra fjord til bord"
Spennende dag på Sundsfjord kraftstasjon
To flotte fagdager i Svolvær
29. og 30. mars tok Newton-rommet i Svolvær i mot 28 deltakere fra 16 ulike Newton-rom. Tirsdag var det kurs i dataregistrering mens onsdagen ble viet til viktige momenter i matematikkundervisning.
Riktig god påske! :-)
Newton nettverkssamling 24. - 25. oktober. Hold av datoene!
Kurs for Newton-nettverket 29. og 30. mars
Meld deg på innen 11. mars. Denne gangen besøker vi Newton-rommet i Svolvær, og tema for dagene er datalogging med LEGO® MINDSTORMS® EV3 og meningsfull matematikk.
Newton ENGIA Statoil Energirom i Stjørdal åpnet!
Fredag 22. januar åpnet det siste tilskuddet av Newton-rom ved Kimen, Stjørdal kulturhus.
Endelig åpning for Newton Sørfold
Sørfold ligger øst i Indre Salten, og grenser til Sverige, Steigen, Hamarøy og Fauske. Sørfold har vært en del av Newton Salten nettverket siden 2010, og har levert gode matematikk-kurs som resten av nettverket har nytt godt av. De 3 siste årene har de jobbet med å realisere et Newton-rom på Straumen Skole. Torsdag 14. januar var ventetiden over.
Kurs i bruk av droner i undervisningen 18. februar, meld deg på nå
Målet for dagen er å vise hvordan droner kan være en tverrfaglig inngang til skolefagene matematikk (geometri etc) naturfag (konstruksjon, strøm etc) og RLE (etikk, droner i strid etc)
Vi ønsker alle våre venner i Newton-nettverket ei riktig god jul!