Velkommen til Newton-rommene i Norge! Her gjøres realfagene tilgjengelige og praktisk rettet.
En plommesekklarve studeres, i modulen Salmo Salar i Newton-rommet i Gildeskål
Her er tre ivrige elever som forsker på produksjon av elektrisk energi fra vind, i Newton-rommet i Stavanger.
To elever fra Newton-rommet i Gildeskål samler inn dyrearter de finner i fjæra.
Storfint besøk i Newton-rommet i Harstad.
I energimodulen i Mosjøen mikroskoperer elevene tynnslip av bergarter fra oljereservoar.
I Newton-rommet i Sandnessjøen studerer elevene effekten av solceller.
Elever i Newton-rommet i Gildeskål studerer dyr og planter fra fjæresonen.
Velkommen til Newton-rommene i Norge! Her gjøres realfagene tilgjengelige og praktisk rettet.
Newton-produkter til reduserte priser
Newton nettverkssamling 2016 vel overstått
Læringsmetoder, motivasjon og dybdeforståelse var stikkord på årets nettverkssamling som Fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild Marit Olsen åpnet 24. oktober.
Ny grafisk designmanual i Newton
Nytt telefonnummer i Newton
Vi kommer fremdeles til å ha våre personlige telefonnummer, som du kanskje allerede har lagret i din kontaktliste. Med det nye nummeret når du den av oss i Newton-administrasjonen som kan ta telefonen først.
Frist for innsending av rapport 5. oktober
Vi inviterer til den 11. nasjonale Newton nettverkssamling.
Newton nettverkssamling i Bodø 24. og 25. oktober
Newton Flight Academy åpnet i Bodø
Bodø, Norge, 17. Juni 2016 – Fylkesråd for næring i Nordland Fylkeskommune, Mona Fagerås, åpnet i dag Newton Flight Academy i Bodø.
Premiere på Newton-modulen "Fra fjord til bord"
Spennende dag på Sundsfjord kraftstasjon
To flotte fagdager i Svolvær
29. og 30. mars tok Newton-rommet i Svolvær i mot 28 deltakere fra 16 ulike Newton-rom. Tirsdag var det kurs i dataregistrering mens onsdagen ble viet til viktige momenter i matematikkundervisning.